Luchtvervuiling

Luchtvervuiling

WetenschapaardwetenschappenMilieu Geen luchtvervuiling meer

Wat is luchtverontreiniging?

Luchtvervuiling is wanneer ongewenste chemicaliën, gassen en deeltjes de lucht en de atmosfeer schade toebrengen aan dieren en schade toebrengen aan de natuurlijke cycli van de aarde.

Natuurlijke oorzaken van luchtverontreiniging

Sommige bronnen van luchtverontreiniging zijn afkomstig uit de natuur. Deze omvatten uitbarstingen van vulkanen, stofstormen en bosbranden

Menselijke oorzaken van luchtverontreinigingMenselijke activiteit is een belangrijke oorzaak van luchtverontreiniging, vooral in grote steden. Menselijke luchtverontreiniging wordt veroorzaakt door zaken als fabrieken, energiecentrales, auto's, vliegtuigen, chemicaliën, dampen uit spuitbussen en methaangas van stortplaatsen.

Verbranding van fossiele brandstoffen

Een van de manieren waarop mensen de meeste luchtverontreiniging veroorzaken, is door verbranding fossiel brandstoffen. Fossiele brandstoffen zijn onder meer steenkool, olie en aardgas. Wanneer we fossiele brandstoffen verbranden, komen er allerlei soorten gassen vrij in de lucht die luchtvervuiling veroorzaken, zoals smog.

Effecten op het milieu

Luchtverontreiniging en het vrijkomen van gassen in de atmosfeer kunnen veel negatieve effecten hebben op het milieu.
 • Opwarming van de aarde - Een vorm van luchtverontreiniging is de toevoeging van koolstof kooldioxide gas in de lucht. Sommige wetenschappers zijn van mening dat het vrijkomen van te veel kooldioxide in de atmosfeer een van de oorzaken is van de opwarming van de aarde. Dit verstoort de balans van de koolstof cyclus
 • De ozonlaag - De ozonlaag helpt ons te beschermen tegen schadelijke zonnestralen. Het wordt beschadigd door luchtverontreiniging zoals methaangas uit vee en CFK's uit spuitbussen.
 • Zure regen - Zure regen ontstaat bij gassen zoals zwavel dioxide komt hoog in de atmosfeer terecht. De wind kan deze gassen kilometers ver blazen en dan worden ze uit de lucht gespoeld als het regent. Deze regen wordt zure regen genoemd en kan bossen beschadigen en vissen doden.
Smog in een stad als gevolg van luchtverontreiniging
Smog in de stad maakt het moeilijk om te ademen en te zien

Effecten op de gezondheid

Luchtverontreiniging kan mensen ook ziek maken. Het kan het ademen bemoeilijken en ziekten veroorzaken zoals longkanker, luchtweginfecties en hartaandoeningen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie sterven elk jaar 2,4 miljoen mensen door luchtverontreiniging. Luchtverontreiniging kan vooral gevaarlijk zijn voor kinderen die in grote steden wonen met veel smog.

Luchtkwaliteitsindex

De Luchtkwaliteitsindex is een manier voor de overheid om mensen te attenderen op de kwaliteit van de lucht en hoe erg de luchtverontreiniging in een gebied of stad is. Ze gebruiken kleuren om u te helpen bepalen of u naar buiten moet.
 • Groen - de lucht is goed.
 • Geel - de lucht is matig
 • Oranje - de lucht is ongezond voor gevoelige mensen zoals ouderen, kinderen en mensen met longaandoeningen.
 • Rood - Ongezond
 • Paars - Zeer ongezond
 • Maroon - Gevaarlijk
Verontreinigende stoffen

Het eigenlijke gas of de stof die luchtverontreiniging veroorzaakt, wordt een verontreinigende stof genoemd. Hier zijn enkele van de belangrijkste vervuilende stoffen:
 • Zwaveldioxide - Een van de gevaarlijkere verontreinigende stoffen, zwaveldioxide (SO2), kan worden gegenereerd door kolen of olie te verbranden. Het kan zure regen veroorzaken, evenals aandoeningen van de luchtwegen zoals astma.
 • Kooldioxide - Mensen en dieren ademen kooldioxide (CO2) uit. Het komt ook vrij bij het verbranden van fossiele brandstoffen. Koolstofdioxide is een broeikasgas.
 • Koolmonoxide - Dit gas is erg gevaarlijk. Het is geurloos en wordt geproduceerd door auto's. U kunt doodgaan als u te veel van dit gas inademt. Dit is een van de redenen waarom u uw auto nooit in de garage mag laten lopen.
 • Chloorfluorkoolwaterstoffen - Deze chemicaliën worden ook wel CFK's genoemd. Ze werden in veel apparaten gebruikt, van koelkasten tot spuitbussen. Ze worden tegenwoordig niet zo vaak gebruikt, maar veroorzaakten aanzienlijke schade aan de ozonlaag gedurende de tijd dat ze intensief werden gebruikt.
 • Fijnstof - Dit zijn kleine deeltjes zoals stof die in de atmosfeer terechtkomen en de lucht die we inademen vuil maken. Ze zijn gekoppeld aan ziekten zoals longkanker.
Wat kunt u doen om te helpen?

Elke keer dat u minder energie kunt gebruiken, zoals elektriciteit of benzine, kan het de luchtvervuiling helpen verminderen. U kunt helpen door de lichten uit te doen wanneer u uw kamer verlaat en de tv of computer niet aan te laten als u deze niet gebruikt. Minder rijden helpt ook veel. Praat met je ouders over carpoolen met vrienden en het plannen van boodschappen, zodat je ze allemaal in één keer kunt doen. Dit scheelt ook geld op gas, wat iedereen lekker vindt!

Feiten over luchtverontreiniging
 • Aan het eind van de 19e eeuw vormde zich in Londen een dikke smog. Het heette de London Fog of de Pea Soup Fog.
 • De grootste luchtvervuiler is het wegvervoer zoals auto's.
 • De luchtverontreiniging in de Verenigde Staten is verbeterd sinds de invoering van de Clean Air Act.
 • De stad met de ergste luchtvervuiling in de Verenigde Staten is Los Angeles.
 • Luchtverontreiniging kan ervoor zorgen dat uw ogen branden en dat u moeilijk kunt ademen.
 • Luchtvervuiling binnenshuis kan veel erger zijn dan vervuiling buitenshuis.