As woensdag

As woensdag

Wat viert Aswoensdag?

Aswoensdag is een christelijke feestdag. Het begint de vastentijd, die 40 dagen is, de zondagen niet meegerekend, van vasten en berouw voorafgaand aan de viering van Pasen.

Wanneer is het Aswoensdag?

Aswoensdag vindt 46 dagen voor Pasen plaats. Omdat Pasen op de kalender beweegt, doet Aswoensdag dat ook. De vroegste dag die kan plaatsvinden is 4 februari en de laatste is 10 maart.

Hier zijn enkele data voor Aswoensdag:
 • 22 februari 2012
 • 13 februari 2013
 • 5 maart 2014
 • 18 februari 2015
 • 10 februari 2016
 • 1 maart 2017
 • 14 februari 2018
 • 6 maart 2019
 • 26 februari 2020
Wat doen mensen om te vieren?

Veel christenen wonen een aswoensdagdienst bij in hun kerk. Tijdens deze dienst mag de priester of predikant met as het kruisteken op het voorhoofd wrijven. De as staat voor rouw en berouw. Soms wordt de as verzameld bij het verbranden van de palmen van de Palmzondag van vorig jaar.

Christenen vasten vaak op Aswoensdag. Ze mogen één volledige maaltijd en twee kleinere maaltijden krijgen, maar veel vasten voor de dag op brood en water. Ze eten op deze dag ook geen vlees.

Het vasten kan de hele vastentijd doorgaan en vooral op Goede Vrijdag. Naast vasten geven christenen vaak iets op voor de vastentijd als een offerande. Dit is meestal iets waar mensen van genieten, zoals chocolade eten, videogames spelen, warm water voor de douche of zelfs slapen in een bed.

Geschiedenis van Aswoensdag

De dag van Aswoensdag wordt niet genoemd in de Bijbel, maar het is ter ere van gebeurtenissen die in de Bijbel hebben plaatsgevonden. De 40 dagen van de vastentijd zijn bedoeld om de 40 dagen aan te duiden die Jezus doorbracht in de woestijn om door de duivel te worden verzocht. Het afstoffen van as wordt in de Bijbel genoemd als een teken van rouw en berouw. Het kruis op het voorhoofd symboliseert het kruis waaraan Jezus stierf om de wereld van haar zonden te reinigen.

Aangenomen wordt dat Aswoensdag voor het eerst werd waargenomen in de Middeleeuwen rond de 8e eeuw. Het heette eerst de Dag van de As. Sindsdien is de praktijk een jaarlijks ritueel geworden in veel christelijke kerken, waaronder katholieken, lutheranen en methodisten.

Feiten over Aswoensdag
 • Aswoensdag vindt plaats op de dag na Mardi Gras of de laatste dag van carnaval.
 • In de middeleeuwen werd as op het hoofd gestrooid in plaats van een kruis op het voorhoofd te tekenen.
 • Veel mensen houden de as de hele dag op hun voorhoofd. Het is een teken dat ze zondaars zijn en Gods vergeving nodig hebben.
 • Aangezien het houden van Aswoensdag niet in de Bijbel wordt geboden, is het in sommige christelijke kerken een optie om het te observeren. Dit omvat ook de vastentijd.
 • De periode van 40 dagen wordt in de Bijbel vaak gebruikt.
Vakantie in februari
Chinees Nieuwjaar
Nationale Vrijheidsdag
Groundhog Day
Valentijnsdag
President's Day
Mardi Gras
As woensdag