Chemie voor kinderen

Chemie kolf Wat is scheikunde?

Chemie is de tak van wetenschap die de eigenschappen van materie bestudeert en hoe materie in wisselwerking staat met energie. Chemie wordt beschouwd als een natuurwetenschap en is nauw verwant aan natuurkunde. Soms wordt scheikunde de 'centrale wetenschap' genoemd omdat het een belangrijk onderdeel is van andere grote wetenschappen zoals biologie, aardwetenschappen en natuurkunde. Wetenschappers die gespecialiseerd zijn in scheikunde worden chemici genoemd.

Chemie onderwerpen

Er toe doen
Atoom
Moleculen
Isotopen
Vaste stoffen, vloeistoffen, gassen
Smelten en koken
Chemische binding
Chemische reacties
Radioactiviteit en straling
Mengsels en verbindingen
Benoemen van verbindingen
Mengsels
Mengsels scheiden
Oplossingen
Zuren en basen
Kristallen
Metalen
Zouten en zeep
Water
Andere
Woordenlijst en voorwaarden
Chemie Lab-apparatuur
Organische chemie
Beroemde apothekers


Elementen en het periodiek systeem
Elementen
Periodiek systeem

Alkalimetalen
Lithium
Natrium
Kalium

Alkaline Earth Metals
Beryllium
Magnesium
Calcium
Radium

Overgangsmetalen
Scandium
Titanium
Vanadium
Chroom
Mangaan
Ijzer
Kobalt
Nikkel
Koper
Zink
Zilver
Platina
Goud
Kwik
Metalen na de overgang
Aluminium
Gallium
Geloven
Lood

Metalloïden
Borium
Silicium
Germanium
Arseen

Niet-metalen
Waterstof
Koolstof
Stikstof
Zuurstof
Fosfor
Zwavel
Halogenen
Fluor
Chloor
Jodium

Edelgassen
Helium
Neon
Argon

Lanthaniden en actiniden
Uranium
Plutonium


Waarom is chemie belangrijk?

Chemie wordt overal om ons heen gebruikt. Artsen gebruiken chemie om medicijnen te maken die ons helpen als we ziek zijn. Ingenieurs gebruiken chemie om elektronica te maken, zoals je tv en je mobiele telefoon. Boeren gebruiken chemie om hun gewassen te laten groeien, zodat we voedsel kunnen hebben. Zelfs koks gebruiken chemie om heerlijke maaltijden te bereiden. Door scheikunde te begrijpen, kunt u de wereld om u heen beter begrijpen en hoe deze werkt.

Wat is materie?

Materie is het spul overal om ons heen: uw computer, de lucht die u inademt, uw lunch, zelfs u bestaat uit materie. Als je scheikunde studeert, leer je alles over materie en zijn eigenschappen.

Componenten van materie

Materie is opgebouwd uit verschillende bouwstenen.
  • Atom - Materie bestaat uit kleine bouwstenen die atomen worden genoemd. Er zijn miljoenen en miljoenen atomen voor nodig om zelfs het kleinste object te maken.
  • Element - Stoffen die uit een enkel type atoom bestaan, worden elementen genoemd.
  • Verbinding - Verbindingen bestaan ​​uit verschillende soorten elementen.
  • Mengsel - Een materiaal dat bestaat uit verschillende soorten verbindingen die niet chemisch combineren.