Gezinsleven

Gezinsleven

GeschiedenisHet Oude Rome


Familie was een belangrijk onderdeel van de oude Romeinse cultuur en samenleving. Veel van het Romeinse recht is geschreven rond de bescherming van de basisstructuur van het gezin. De familie waartoe u behoorde, had veel te maken met uw plaats in de Romeinse samenleving en of u als patriciër of plebejer werd beschouwd.


Familie van de Romeinse keizer Septimius Severus
door Unknown De familie

De 'familia' in Rome omvatte meer dan alleen het basisgezin van vader, moeder en kinderen. Het omvatte ook alle mensen die deel uitmaakten van het huishouden, zoals de slaven, bedienden, klanten en vrijgelatenen. Als gevolg hiervan werden sommige gezinnen in Rome behoorlijk groot. De familie van de keizer telde vaak duizenden leden.

de huisbewoner

Het wettelijke hoofd van het gezin was de vader of 'paterfamilias'. Hij was de oudste nog levende man in het huishouden. De vaderfamilies hadden wettelijk gezag over de andere leden van het huishouden. Hij besloot met wie zijn kinderen zouden trouwen en legde een straf uit voor elk familielid dat hem ongehoorzaam was. In het vroege Rome kon hij zelfs familieleden ter dood laten brengen, maar dit gebeurde zelden.Krachtige Romeinse gezinnen

De afstamming van een familie was erg belangrijk voor de Romeinen. Elke familie maakte deel uit van een grotere groep, een 'gens' genaamd, die dezelfde voorouder deelde. De oudste en machtigste Romeinse families waren lid van een gens die 'patriciërs' werd genoemd. Geboren in een patriciërsfamilie verzekerde iemand van een hoge status in de Romeinse samenleving.

Huwelijk

De vaderfamilies hadden over het algemeen het laatste woord over met wie zijn kinderen zouden trouwen. Veel huwelijken tussen de elite families van Rome werden gearrangeerd op basis van politiek. In tegenstelling tot veel oude beschavingen, trouwden Romeinse mannen slechts met één vrouw tegelijk. Echtscheiding kwam echter vrij vaak voor en kon door de man of de vrouw worden geïnitieerd.

Kinderen

Kinderen werden over het algemeen geliefd en opgevangen in Romeinse gezinnen. Jongens waren vooral belangrijk omdat ze de familienaam zouden voortzetten. Toen er een kind werd geboren, werd het door de verloskundige op de grond gelegd. Het werd pas in het gezin opgenomen als de vader het ophaalde. Anders zou het kind buiten worden gezet om te sterven door blootstelling. Soms werden in de steek gelaten baby's gered door andere families en opgevoed als slaven.

Slaven

Slaven maakten ook deel uit van de Romeinse familie die hen bezat. Zelfs slaven die hun vrijheid hadden verdiend of gekocht, vrijgelatenen genaamd, werden over het algemeen nog steeds als een deel van het gezin beschouwd.

Interessante feiten over het gezinsleven in het oude Rome
  • De macht van de vader in het gezin werd zijn 'potestas' genoemd. De rest van de familie viel onder de 'potestas' van de paterfamilias.
  • Arme gezinnen verkochten hun kinderen soms als slaaf als ze het zich niet konden veroorloven om ze te voeden. Hoe erg dit ook klinkt, dit betekende soms een beter leven voor het kind.
  • De moeder van het gezin heette de 'moederfamilies'.
  • De paterfamilias waren verantwoordelijk voor de daden van de leden van zijn familie.
  • De Romeinen adopteerden ook kinderen in het gezin. Soms werd een volwassen man in een gezin geadopteerd als er geen erfgenaam was. Dit hielp om de familienaam voort te zetten.
  • Over het algemeen mocht men, eenmaal lid van een gezin, het gezin niet verlaten zonder toestemming van de paterfamilias.