Vermenigvuldiging Basics

Vermenigvuldiging Basics

Wat is vermenigvuldiging?

Vermenigvuldigen is wanneer u één getal neemt en dit een aantal keren bij elkaar optelt.

Voorbeeld:

5 vermenigvuldigd met 4 = 5 + 5 + 5 + 5 = 20

We hebben het cijfer 5 genomen en het 4 keer bij elkaar opgeteld. Dit is de reden waarom vermenigvuldiging soms 'tijden' wordt genoemd.

Meer voorbeelden:
 • 7 x 3 = 7 + 7 + 7 = 21
 • 2 x 1 = 2
 • 3 x 6 = 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 18
Tekenen voor vermenigvuldigingEr zijn een paar verschillende tekens die mensen gebruiken om vermenigvuldiging aan te duiden. De meest voorkomende is het 'x'-teken, maar soms gebruiken mensen een' * '-teken of andere symbolen. Hier zijn enkele manieren om 5 vermenigvuldigd met 4 aan te geven.
 • 5 x 4
 • 5 * 4
 • 5 keer 4
Soms, wanneer mensen variabelen gebruiken bij vermenigvuldiging, zullen ze de variabelen gewoon naast elkaar plaatsen om vermenigvuldiging aan te geven. Hier zijn een paar voorbeelden:
 • ab = een X b
 • (een +1) (b + 1) = (een +1) x (b + 1)
Factoren en producten

Soms, wanneer leraren praten over vermenigvuldiging, zullen ze de termen factoren en producten gebruiken.

Factoren zijn de getallen die u samen vermenigvuldigt. Producten zijn de antwoorden.

(factor) x (factor) = product

Vermenigvuldigen met nul en één

Nul en één zijn twee speciale gevallen bij vermenigvuldiging.

Bij vermenigvuldiging met 0 is het antwoord altijd 0.

Voorbeelden:
 • 1 x 0 = 0
 • 7676 x 0 = 0
 • 0 x 12 = 0
 • 0 x b = 0
Bij vermenigvuldiging met 1 is het antwoord altijd hetzelfde als het getal vermenigvuldigd met 1.

Voorbeelden:
 • 1 x 12 = 12
 • 7654 x 1 = 7654
 • 1 x 0 = 0
 • 1 x b = b
Orde maakt niet uit

Een belangrijke regel om te onthouden bij vermenigvuldiging is dat de volgorde waarin je getallen vermenigvuldigt er niet toe doet. U kunt ze in elke gewenste volgorde vermenigvuldigen en het antwoord is hetzelfde. Dit kan soms helpen als u vastloopt in een probleem. Probeer het gewoon de andere kant op.

Voorbeelden:
 • 5 x 4 = 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 20
 • 4 x 5 = 5 + 5 + 5 + 5 = 20


 • 3 x 2 = 2 + 2 + 2 = 6
 • 2 x 3 = 3 + 3 = 6


 • 4 x 1 = 1 + 1 + 1 +1 = 4
 • 1 x 4 = 4 = 4
Tafel van vermenigvuldiging

Als je eenmaal de basisprincipes van vermenigvuldiging hebt geleerd, wil je de tafel van vermenigvuldiging leren, ook wel de tijden tafel genoemd. Deze tabel bevat alle mogelijke vermenigvuldigingen tussen de getallen 1 tot 12. Dat is helemaal van 1 x 1 tot 12 x 12.

Het klinkt misschien als een hoop nutteloos werk om deze tafel uit je hoofd te leren, maar het zal je VEEL helpen later op school. U kunt moeilijkere problemen sneller en gemakkelijker oplossen als u deze cijfers uit uw hoofd kent.

Hier is de tafel:


Klik op de tabel om een ​​grotere versie te krijgen die u kunt afdrukken.

Geavanceerde wiskundeonderwerpen voor kinderen

Vermenigvuldiging
Inleiding tot vermenigvuldiging
Lange vermenigvuldiging
Tips en trucs voor vermenigvuldiging

Divisie
Inleiding tot divisie
Staartdeling
Divisietips en -trucs

Breuken
Inleiding tot breuken
Gelijkwaardige breuken
Breuken vereenvoudigen en verminderen
Breuken optellen en aftrekken
Breuken vermenigvuldigen en delen

Decimalen
Decimalen plaatswaarde
Decimale getallen optellen en aftrekken
Decimale getallen vermenigvuldigen en delen
Statistieken
Gemiddelde, Mediaan, Modus en Bereik
Afbeelding grafieken

Algebra
Volgorde van bewerkingen
Machten
Verhoudingen
Verhoudingen, breuken en percentages

Geometrie
Veelhoeken
Vierhoeken
Driehoeken
De stelling van Pythagoras
Cirkel
Omtrek
Oppervlakte

Misc
Basiswetten van wiskunde
Priemgetallen
Romeinse cijfers
Binaire getallen