De directory

De directory

GeschiedenisFranse Revolutie

Wat was het Franse telefoonboek?

De Directory was de naam van de regering die regeerde Frankrijk tijdens de laatste fase van de Franse Revolutie. De regering was gebaseerd op een nieuwe grondwet, de 'Grondwet van het jaar III'.

Hoe lang heeft het telefoonboek Frankrijk geregeerd?

De Directory regeerde vier jaar over Frankrijk, van 2 november 1795 tot 10 november 1799. Het kwam aan de macht na de 'Reign of Terror', toen het land werd geregeerd door het Comité van Openbare Veiligheid.

Portrettekening van Paul Barras van de Franse Directory
Paul Barras was een prominente


Lid van de Directory

door E. Thomas Wie waren er lid van de Directory?

De Directory bestond uit een uitvoerende tak genaamd de 'Five Directors' en een wetgevende tak genaamd 'Corps Legislatif'. Het Corps Legislatif was verdeeld in twee huizen: de Raad van Vijfhonderd en de Raad van Ouden.
  • Vijf directeuren - De vijf directeuren waren vijf mannen die werden geselecteerd door de Raad van Ouden. Ze traden op als uitvoerende macht en waren verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in het land.
  • Raad van Vijfhonderd - De Raad van Vijfhonderd heeft nieuwe wetten voorgesteld.
  • Raad van Ouden - De Raad van Ouden stemde over de wetten die door de Vijfhonderd waren voorgesteld.
Val van Robespierre

Voordat het Directorium aan de macht kwam, werd Frankrijk geregeerd door het Comité van Openbare Veiligheid. De leider van het Comité was een man genaamd Robespierre. Om de revolutie in stand te houden, voerde Robespierre een staat van 'Terreur' in. 'Iedereen die van verraad werd verdacht, werd gearresteerd of vermoord. Uiteindelijk werd Robespierre omvergeworpen, maar pas nadat duizenden mensen met een guillotine waren geëxecuteerd.

Regel van de Directory

Toen de Directory aan de macht kwam, werd het geconfronteerd met veel problemen, waaronder wijdverbreide hongersnood, burgeroorlog, interne corruptie en oorlog met buurlanden. Er was ook een strijd om de macht binnen de directory tussen royalisten en radicale revolutionairen.

Terwijl de Directory van crisis naar crisis overging, werden de mensen ongelukkig met de nieuwe regering. De Directory gebruikte militair geweld om opstanden neer te slaan. Ze hebben ook verkiezingen geannuleerd als ze de resultaten niet leuk vonden. Ondanks deze strijd heeft de Directory Frankrijk geholpen om enigszins te herstellen van de terreur en de weg vrijgemaakt voor toekomstige regeringen.

Schilderij van Napoleon die de Franse regering omver werpt
Napoleon en de
Raad van vijfhonderd

door Francois Bouchot Einde van de Directory en de opkomst van Napoleon

Naarmate de Directory steeds corrupter werd, werden de militaire leiders van Frankrijk aan de macht. Een bepaalde generaal, Napoleon, had veel overwinningen behaald op het slagveld. Op 9 november 1799 wierp hij de Directory omver en richtte een nieuwe regering op, het 'consulaat' genaamd. Hij vestigde zich als de eerste consul en zou zichzelf later tot keizer kronen.

Interessante feiten over de directory van de Franse revolutie
  • Mannen moesten 30 jaar oud zijn om lid te kunnen worden van de Vijfhonderd. Ze moesten minstens 40 zijn om in de Raad van Ouden te zijn.
  • De vijf directeuren die waren belast met het besturen van het land, hadden niets te zeggen over de wetten of de belastingen. Dit maakte het voor hen moeilijk om projecten te financieren en beperkte hun macht.
  • Veel historici beschouwen het einde van de Franse Revolutie als het moment waarop Napoleon in november 1799 het consulaat oprichtte.
  • De Directory voerde een niet-verklaarde oorlog met de Verenigde Staten, de 'Quasi-oorlog' genaamd, toen de Verenigde Staten weigerden hun schulden van de Verenigde Staten terug te betalen. Amerikaanse revolutie