De zijderoute

De zijderoute

GeschiedenisOud China

De zijderoute was een handelsroute die van China naar Oost-Europa liep. Het ging langs de noordelijke grenzen van China, India en Perzië en kwam terecht in Oost-Europa nabij het huidige Turkije en de Middellandse Zee.

Zijde wegenkaart
Kaart van de zijderoute- Route in rood (later oceaanroutes in blauw)
Bron: NASA

Waarom was de zijderoute belangrijk?

De zijderoute was belangrijk omdat het hielp om handel en commercie te genereren tussen een aantal verschillende koninkrijken en rijken. Dit hielp ervoor dat ideeën, cultuur, uitvindingen en unieke producten zich over een groot deel van de gevestigde wereld verspreidden.Waarom heet het de zijderoute?

Het heette de Zijderoute omdat een van de belangrijkste verhandelde producten zijden stoffen uit China was. Mensen in Azië en Europa waardeerden Chinese zijde om zijn zachtheid en luxe. De Chinezen verkochten duizenden jaren zijde en zelfs de Romeinen noemden China het 'land van de zijde'.

Welke goederen verhandelden de Chinezen?

Behalve zijde exporteerden de Chinezen ook (verkochte) thee, zout, suiker, porselein en specerijen. Het meeste wat er werd verhandeld was dure luxegoederen. Dit kwam doordat het een lange reis was en de kooplieden niet veel ruimte hadden voor goederen. Ze importeerden of kochten goederen zoals katoen, ivoor, wol, goud en zilver

Hoe zijn zij gereisd?

Kooplieden en handelaars reisden in grote karavanen. Ze zouden veel bewakers bij zich hebben. Reizen in een grote groep als een karavaan hielp bij het verdedigen tegen bandieten. Kamelen waren populaire transportdieren omdat een groot deel van de weg door droog en ruw land liep.

Geschiedenis

Hoewel er enige tijd handel was tussen China en de rest van de wereld, werd de zijdehandel aanzienlijk uitgebreid en gepromoot door de Han-dynastie die regeerde van 206 voor Christus tot 220 na Christus.

Later, onder de heerschappij van de Yuan-dynastie, opgezet door Kublai Khan van de Mongolen, zou de handel vanuit China langs de zijderoute zijn hoogtepunt bereiken. Gedurende deze tijd beheersten de Mongolen een aanzienlijk deel van de handelsroute, waardoor Chinese kooplieden veilig konden reizen. Ook kregen kooplieden tijdens de Mongoolse overheersing meer sociale status.

Leuke weetjes over de zijderoute
  • Het was meer dan 4000 mijl lang.
  • Marco Polo reisde langs de zijderoute naar China.
  • Niet alles wat langs de zijderoute werd verhandeld, was goed. Er wordt gedacht dat de builenpest, of Zwarte Dood, vanaf de Zijderoute naar Europa is gereisd.
  • Er reisden maar heel weinig kooplieden langs de hele route. In veel steden en handelsposten werden onderweg goederen verhandeld.
  • Er was niet één route, maar veel routes. Sommige waren korter, maar gevaarlijker. Anderen duurden langer, maar waren veiliger.