De Senaat

De Senaat

GeschiedenisHet Oude Rome

De senaat was in de geschiedenis van het oude Rome een belangrijk politiek orgaan. Het bestond meestal uit belangrijke en rijke mannen uit machtige families.

Was de Romeinse senaat machtig?

De rol van de senaat veranderde in de loop van de tijd. In de vroege tijden van Rome was de senaat er om de koning te adviseren. Tijdens de Romeinse Republiek werd de senaat machtiger. Hoewel de senaat alleen 'decreten' kon maken en geen wetten, werden de decreten over het algemeen nageleefd. De senaat controleerde ook de besteding van het staatsgeld, waardoor het erg machtig werd. Later, tijdens het Romeinse rijk, had de senaat minder macht en was de echte macht in handen van de keizer.
Een Romeinse senaatsvergaderingvan Cesare Maccari

Wie kan senator worden?

In tegenstelling tot senatoren van de Verenigde Staten werden senatoren van Rome niet gekozen, maar benoemd. Door een groot deel van de Romeinse Republiek benoemde een gekozen ambtenaar, de censor genaamd, nieuwe senatoren. Later controleerde de keizer wie senator kon worden.

In de vroege geschiedenis van Rome konden alleen mannen uit de patriciërsklasse senator worden. Later konden ook mannen uit de gewone klasse, of plebejers, senator worden. Senatoren waren mannen die eerder een gekozen functionaris waren geweest (een zogenaamde magistraat).Tijdens het bewind van keizer Augustus moesten senatoren meer dan 1 miljoen sestertiën aan rijkdom hebben. Als ze pech kregen en hun rijkdom verloren, werd van hen verwacht dat ze zouden aftreden.

Hoeveel senatoren waren er?

In het grootste deel van de Romeinse Republiek waren er 300 senatoren. Dit aantal werd verhoogd tot 600 en vervolgens 900 onder Julius Caesar.

Vereisten van een senator

Senatoren moesten een hoog moreel karakter hebben. Ze moesten rijk zijn omdat ze niet werden betaald voor hun baan en er werd van hen verwacht dat ze hun rijkdom zouden besteden aan het helpen van de Romeinse staat. Ze mochten ook geen bankier zijn, deelnemen aan buitenlandse handel of een misdaad hebben gepleegd.

Hadden senatoren speciale privileges?

Hoewel senatoren niet werden betaald, werd het toch als een levenslang doel van veel Romeinen beschouwd om lid te worden van de senaat. Het lidmaatschap bracht in heel Rome veel aanzien en respect met zich mee. Alleen senatoren mochten een paars gestreepte toga en speciale schoenen dragen. Ze kregen ook speciale zitplaatsen bij openbare evenementen en konden hooggeplaatste juryleden worden.

Decreten uitvaardigen

De senaat zou bijeenkomen om actuele kwesties te bespreken en vervolgens besluiten (advies) uit te vaardigen aan de huidige consuls. Alvorens een decreet uit te vaardigen, sprak elke aanwezige senator over het onderwerp (in volgorde van anciënniteit).

Hoe hebben ze gestemd?

Zodra elke senator de kans had gehad om over een onderwerp te spreken, werd er gestemd. In sommige gevallen gingen de senatoren naar de zijkant van de spreker of de kamer die ze ondersteunden. De partij met de meeste senatoren won de stemming.

Interessante feiten over de Romeinse senaat
  • Romeinse senatoren werden benoemd voor het leven. Ze kunnen worden verwijderd wegens corruptie of bepaalde misdaden.
  • Senatoren mochten Italië niet verlaten zonder toestemming van de senaat.
  • In tijden van crisis zou de senaat een dictator kunnen benoemen om Rome te leiden.
  • De stemmen moesten tegen het vallen van de avond worden gehouden. Om te proberen een stemming uit te stellen, praatten senatoren soms lange tijd over een onderwerp (een filibuster genaamd). Als ze lang genoeg spraken, kon er niet gestemd worden.
  • Het gebouw waarin de senaat bijeenkwam, heette de curie.
  • Tijdens het Romeinse rijk zat de keizer vaak de senaat voor. Hij zat tussen de twee consuls in en kon spreken wanneer hij maar wilde.