Significante cijfers of cijfers

Significante cijfers of cijfers

De significante cijfers van een nummer zijn de cijfers die betekenis hebben of bijdragen aan de waarde van het nummer. Soms worden ze ook wel significante cijfers genoemd.

Welke cijfers zijn significant?

Er zijn enkele basisregels die u vertellen welke cijfers in een getal significant zijn:
  • Alle cijfers die niet nul zijn, zijn significant
  • Alle nullen tussen significante cijfers zijn ook significant
  • Nullen rechts van een decimale komma zijn significant


Welke cijfers zijn niet significant?

De enige cijfers die niet significant zijn, zijn nullen die alleen als plaatshouders in een getal fungeren. Dit zijn:
  • Achterliggende nullen links van de komma (let op: deze nullen kunnen al dan niet significant zijn)
  • Voorloopnullen rechts van de komma


Significante cijfers tellenHoeveel significante cijfers zijn er in de volgende cijfers?

1) 10.0075

Er zijn 6 significante cijfers. De nullen staan ​​allemaal tussen significante cijfers.

2) 10.007500

Er zijn 8 significante cijfers. In dit geval staan ​​de volgnullen rechts van de komma.

3) 0,0075

Er zijn 2 significante cijfers. De weergegeven nullen zijn slechts plaatshouders.

4) 5000

Er is slechts 1 significant cijfer. De nullen zijn plaatshouders. Opmerking: het kan zijn dat sommige nullen in bepaalde gevallen significant zijn.

5) 5000,00

Er zijn 6 significante cijfers. De nullen rechts van de komma zijn significant omdat ze achter de nullen staan ​​rechts van een komma. De nullen rechts van de 5 zijn significant omdat ze tussen significante cijfers staan.

Waarom significante cijfers gebruiken?

Voor wetenschap en metingen worden vaak significante cijfers gebruikt. Ze zijn een manier om te beschrijven hoe nauwkeurig metingen zijn. Sommige meetmethoden zijn nauwkeuriger dan andere.

Laten we ons bijvoorbeeld voorstellen dat u twee schalen heeft, een die nauwkeurig was tot op het dichtstbijzijnde gram en een andere die nauwkeurig was tot op het dichtstbijzijnde honderdste van een gram. Als ze allebei een afmeting van 3 gram hadden, zou dit aantal verschillende dingen betekenen. De eerste meting zou je registreren als slechts 3 gram, omdat je alleen weet dat de meting tot op 1 gram nauwkeurig is. De tweede meting zou je kunnen opnemen als 3,00 gram. Dit zegt dat de meting nauwkeurig was tot op de honderdste plaats. Deze extra significante cijfers helpen om vast te leggen hoe nauwkeurig de meting was.

Bestaat er zoiets als een exact getal?

Ja, exacte cijfers hebben een oneindig aantal significante cijfers. Er zijn bepaalde maten en cijfers die we met zekerheid kennen. Ze bevatten getallen zoals hoeveel voet er in een tuin staat of hoeveel pagina's er in een boek staan.

Math vakken voor kinderen

Vermenigvuldiging
Inleiding tot vermenigvuldiging
Lange vermenigvuldiging
Tips en trucs voor vermenigvuldiging
Vierkant en vierkantswortel

Divisie
Inleiding tot divisie
Staartdeling
Divisietips en -trucs

Breuken
Inleiding tot breuken
Gelijkwaardige breuken
Breuken vereenvoudigen en verminderen
Breuken optellen en aftrekken
Breuken vermenigvuldigen en delen

Decimalen
Decimalen plaatswaarde
Decimale getallen optellen en aftrekken
Decimale getallen vermenigvuldigen en delen

Misc
Basiswetten van wiskunde
Ongelijkheden
Getallen afronden
Significante cijfers en cijfers
Priemgetallen
Romeinse cijfers
Binaire getallen
Statistieken
Gemiddelde, Mediaan, Modus en Bereik
Afbeelding grafieken

Algebra
Machten
Lineaire vergelijkingen - Inleiding
Lineaire vergelijkingen - Hellingsvormen
Volgorde van bewerkingen
Verhoudingen
Verhoudingen, breuken en percentages
Algebra-vergelijkingen oplossen met optellen en aftrekken
Algebra-vergelijkingen oplossen met vermenigvuldigen en delen

Geometrie
Cirkel
Veelhoeken
Vierhoeken
Driehoeken
De stelling van Pythagoras
Omtrek
Helling
Oppervlakte
Inhoud van een doos of kubus
Volume en oppervlakte van een bol
Volume en oppervlakte van een cilinder
Volume en oppervlakte van een kegel