Vierkant en vierkantswortel

Vierkant en vierkantswortel

Wat is het kwadraat van een getal?

Het kwadraat van een getal is het aantal maal zichzelf. Het vierkant van 3 is bijvoorbeeld 3x3. Het vierkant van 4 is 4x4.

Wiskundig teken voor vierkant

Om aan te geven dat een getal in het kwadraat is, wordt een kleine 2 rechts boven het getal geplaatst. Soortgelijk:Deze tekens zijn hetzelfde als zeggen '3 in het kwadraat, 4 in het kwadraat en x in het kwadraat'.

Dit wordt ook wel een superscript of de kracht van het nummer genoemd. Het getal tot de 'macht van 2' is hetzelfde als het getal 'kwadraat' of het 'kwadraat' van het getal.

Waarom heet het vierkant?

U kunt het kwadraat van een getal visualiseren als een echt vierkant. Hier zijn enkele voorbeeldvierkanten met verschillende nummers:Lijst met integer-vierkanten

Hier is een lijst met vierkanten van 1 tot 12. Misschien ken je deze al als je de tafels van vermenigvuldiging uit je hoofd hebt geleerd. Deze nummers worden ook wel perfecte vierkanten genoemd.Vierkantswortel

De vierkantswortel is precies het tegenovergestelde van het vierkant. Je kunt het zien als de 'wortel' van het vierkant of het nummer dat werd gebruikt om het vierkant te maken.Teken voor vierkantswortel

Het teken voor vierkantswortel ziet er als volgt uit:Enkele voorbeelden van vierkantswortels:De vierkantswortel vinden

Er is echt geen goede manier om een ​​vierkantswortel te vinden, behalve met behulp van uw rekenmachine. Een manier is om de gok- en controlemethode te proberen. Hier raad je de vierkantswortel, bekijk je deze en maak je een betere gok.

Voorbeeld:

Wat is de vierkantswortel van 32?

We weten 5x5 = 25 en 6x6 = 36, dus de vierkantswortel van 30 ligt ergens tussen 5 en 6. We beginnen met 5,5 te raden.

5,5 x 5,5 = 30,25

Dat is redelijk dichtbij. We kunnen onze gok nu iets veranderen naar 5.6.

5,6 x 5,6 = 31,36

5,7 x 5,7 = 32,49

5,65 x 5,65 = 31,9225

Afhankelijk van hoe nauwkeurig een getal we nodig hebben voor een antwoord, is 5,65 een goede schatting voor de vierkantswortel van 32.

Dingen om te onthouden
  • Het vierkant is het aantal keer zichzelf.
  • Het vierkant is hetzelfde als de macht van 2.
  • De vierkantswortel is het tegenovergestelde van het vierkant.


Kinderen wiskundige onderwerpen

Vermenigvuldiging
Inleiding tot vermenigvuldiging
Lange vermenigvuldiging
Tips en trucs voor vermenigvuldiging
Vierkant en vierkantswortel

Divisie
Inleiding tot divisie
Staartdeling
Divisietips en -trucs

Breuken
Inleiding tot breuken
Gelijkwaardige breuken
Breuken vereenvoudigen en verminderen
Breuken optellen en aftrekken
Breuken vermenigvuldigen en delen

Decimalen
Decimalen plaatswaarde
Decimale getallen optellen en aftrekken
Decimale getallen vermenigvuldigen en delen

Misc
Basiswetten van wiskunde
Ongelijkheden
Getallen afronden
Significante cijfers en cijfers
Priemgetallen
Romeinse cijfers
Binaire getallen
Statistieken
Gemiddelde, Mediaan, Modus en Bereik
Afbeelding grafieken

Algebra
Machten
Lineaire vergelijkingen - Inleiding
Lineaire vergelijkingen - Hellingsvormen
Volgorde van bewerkingen
Verhoudingen
Verhoudingen, breuken en percentages
Algebra-vergelijkingen oplossen met optellen en aftrekken
Algebra-vergelijkingen oplossen met vermenigvuldigen en delen

Geometrie
Cirkel
Veelhoeken
Vierhoeken
Driehoeken
De stelling van Pythagoras
Omtrek
Helling
Oppervlakte
Inhoud van een doos of kubus
Volume en oppervlakte van een bol
Volume en oppervlakte van een cilinder
Volume en oppervlakte van een kegel